Ohene Oscar Asante

Ohene Oscar Asante

Ohene Oscar Asante

øre-nese-hals spesialist


Oscar har embetseksamen fra Royal College of Surgeons i Irland fra 2004. Før oppstart i spesialistutdanning i ØNH kirurgi arbeidet Oscar som akuttmedisinsk lege, ortopedkirurg og traume kirurg, samt med gastrokirurgi og idrettsmedisin. Nå kombinerer Oscar spesialiteten som kirurg med idrettsmedisin og er legen for TV 2 Sporty. For Oscar er det viktig at alle pasienter føler tillit fra første stund. Oscar legger vekt på å gi forståelig og grundig informasjon til pasientene, samt en god oppfølging. Hos Oscar er du i trygge og i kompetente hender.